aktualizacje | 20 czerwca, 2024
Zbudujemy budynek produkcyjno-magazynowy w Choroszczy!

Rozpoczynamy kolejną inwestycję! W dniu 18.06.2024 roku podpisaliśmy umowę z firmą Nemuno banga Sp. z o.o. na realizację budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną i biurową na działkach zlokalizowanych w...

aktualizacje | 15 maja, 2024
Mamy kolejną budowę!

Rozpoczynamy kolejną budowę! Podpisaliśmy umowę z Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach zadania o nazwie: „Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych...

aktualizacje | 10 maja, 2024
Zbudujemy „Centrum Rehabilitacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej”

W dniu 4 kwietnia 2024 roku podpisaliśmy umowę na wybudowanie „budynku Centrum Rehabilitacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  Caritas Diecezji Łomżyńskiej reprezentował ks. kan.  dra Andrzej Mikucki, zaś...