Rozpoczynamy kolejną inwestycję! W dniu 18.06.2024 roku podpisaliśmy umowę z firmą Nemuno banga Sp. z o.o. na realizację budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną i biurową na działkach zlokalizowanych w Choroszczy.