Rozpoczynamy kolejną budowę! Podpisaliśmy umowę z Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach zadania o nazwie: „Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, wraz z drogą wewnętrzną, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnych oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.