W dniu 26.06.2024, na terenie realizowanej przez R/S Budownictwo S.A. inwestycji, polegającej na budowie budynku nauk humanistycznych odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.
Akt erekcyjny budynku nauk humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku został podpisany przez: rektora UwB prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, kanclerza UwB Tomasza Zalewskiego, dziekanów wydziałów, które przeniosą się do realizowanego obiektu tj. dziekana Wydziału Filologicznego – prof. Jarosława Ławski, Dziekana Wydziału Filozofii – prof. Małgorzatę Kowalską, Dziekana Wydziału Historii – dr hab. Tomasza Mojsik, prof. UwB oraz prodziekan dr Karolinę Wierel z Wydziału Studiów Kulturowych. Z ramienia firmy Meteor Architects (projektanta budynku) akt podpisał Pan Bogdan Pszonak, zaś nasza firma reprezentowana była Przez Marcina Piotrowskiego – dyrektora ds. budownictwa przemysłowego i zamówień publicznych. W uroczystości uczestniczył także wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, radna wojewódzka Anna Augustyn (reprezentowała marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma), członkowie Rady Uczelni, jej pracownicy, jak również pracownicy biura projektowego oraz pracownicy R/S Budownictwo S.A. Więcej informacji: Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby uniwersyteckiej humanistyki / Aktualności / Uniwersytet w Białymstoku (uwb.edu.pl) Wmurowanie kamienia węgielnego pod kolejny budynek kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Tym razem dla humanistów. Za 80 milionów | Kurier Poranny