W dniu 4 kwietnia 2024 roku podpisaliśmy umowę na wybudowanie „budynku Centrum Rehabilitacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  Caritas Diecezji Łomżyńskiej reprezentował ks. kan.  dra Andrzej Mikucki, zaś z ramienia naszej firmy umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Magdalena Borysiewicz oraz Członek Zarządu Marcin Piotrowski. Inwestycja składała się będzie z 3 etapów: prac rozbiórkowych, wybudowaniu budynku magazynu oraz budowie budynku Centrum Rehabilitacji.