Podpisaliśmy umowę na przebudowę budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ulicy Belwederskiej. Ze strony inwestora umowę podpisał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki insp. Konrad Chmielewski. Naszą firmę reprezentowali Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Ulas oraz Członek Zarządu Marcin Piotrowski.
Będzie to inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Prace obejmą przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) oraz budowę nowego budynku biurowego, z trzypoziomowym garażem podziemnym.
Poniżej zostawiamy artykuł na ten temat. Przeczytajcie!
https://ksp.policja.gov.pl/pl/dzialania/aktualnosci/61862,Umowa-na-przebudowe-budynku-Komendy-Rejonowej-Policji-Warszawa-I-przy-Belwedersk.html?fbclid=IwAR1128phHq4kUWL2O4J8p6kPJLt-kvFk7vPZKPbzugOWa4QPXOvktevVyEU