W dniu 15 marca 2022 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Roberta Skrzypkowskiego pod nazwą R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski w spółkę akcyjną działającą pod nazwą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, w trybie przepisów  art. 551 § 5 oraz art. 5841 – 58413 Kodeksu Spółek Handlowych.
Aktualne dane spółki:

R/S Budownictwo Spółka Akcyjna

Ul. Drewniana 11 lok. 1

15-265 Białystok

KRS:0000960215

NIP 5423446042

REGON 521480502

Na skutek powyższego, z dniem dokonania wpisu przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 15 marca 2022 r., R/S Budownictwo Spółka Akcyjna wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy Przekształcanego, w związku z czym stała się również stroną obowiązujących umów łączących Przedsiębiorcę Przekształconego z Podmiotami
Jednocześnie zapewniamy, że przekształcenie nie będzie skutkowało żadnymi zmianami w zakresie dotychczasowej realizacji zobowiązań wynikających z ww. umów, przy czym będą one wykonywane przez R/S Budownictwo Spółkę Akcyjną, jako następcę prawnego Przedsiębiorcy Przekształconego.
 
Victor H. Aaron 15 marca, 2022

Photography ultricies nibh non dolor maximus scee the inte molliser faubs neque nec tincidunte aliquam erat volutpat. Praeser tem mala