Inwestor: RDM Inwestycje Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego, nieużytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję usługową – zamieszkania zbiorowego – hotel. Budowa muru oporowego wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką budynku biurowego, budynku handlowego oraz częścią budynku wielorodzinnego.

Lokalizacja: Białystok, ul. Zamenhofa

Termin realizacji: II 2022 -XII 2023