Inwestor: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa zespołu dwóch budynków: budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz garażu wolnostojącego wielopoziomowego otwartego. Budowa infrastruktury technicznej (tj. doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna oświetlenia terenu i kanalizacja kablowa) wraz z zagospodarowaniem terenu, murkiem oporowym na os. Bema w Białymstoku.

Lokalizacja: Białystok, ul. Bema

Termin realizacji: VI 2022 – VI 2024