Inwestor: RDM Wysockiego Skrzypkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego

Termin realizacji: II 2021 – VIII 2022