Inwestor: Warszawska 109 Skrzypkowski, Łukaszewicz Sp. K.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz muru oporowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. Warszawska 109

Termin realizacji: III 2022 – VII 2023