Inwestor: TT-THERMO KING Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku usługowego stacji serwisowej pojazdów TIR i agregatów chłodniczych montowanych na pojazdach samochodowych, budowy stróżówki, trzech wiat gospodarczych, zbiornika na gaz oraz doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, zbiornika retencyjno-odparowującego, zbiornika p.poż oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

Lokalizacja: Porosły Kolonia

Termin realizacji: VI 2021 – VIII 2022