Inwestor: Komunalne TBS Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B z 44 mieszkaniami oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 z 69 mieszkaniami, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi.

Lokalizacja: Białystok, ul. Hugo Kołłątaja / ul. Komisji Edukacji Narodowej

Termin realizacji: V 2019 – XI 2020