Inwestor: Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna

Przedmiot realizacji: Budowa zespołu boisk treningowych (trzy boiska) wraz z zapleczem, tj. budynkiem szatniowo-administracyjnym, budynkiem gospodarczym i budynkiem magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem na 91 miejsc i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Białystok, ul. Elewatorska

Termin realizacji: IX 2018 – IV 2019