Inwestor: Apartamenty Górska 12 Łukaszewicz i Wspólnicy Sp. J.

Przedmiot realizacji: Budowa budynku pensjonatowego (z usługami z zakresu turystyki i wypoczynku) oraz budynku kotłowni gazowej, a także infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych tj.: utwardzenie terenu pod dojście, zadaszona rampa zjazdowa do garażu podziemnego, oświetlenie terenu, odwodnienie terenu, instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do zbiornika szczelnego, przebudowa przyłączy: gazowego, wodociągowego, elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej a także usunięcie kolizji projektowanego budynku pensjonatowego z siecią kanalizacji sanitarnej, siecią elektroenergetyczną i instalacją kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja: Szczyrk, ,ul. Górska 12

Termin realizacji: VIII 2022 – IX 2024