Inwestor: Strus Development Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  z usługami i garażami, wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Białystok, ul. Fabryczna / ul. Jurowiecka

Termin realizacji: III 2023 – II 2026