Inwestor: Elektrobudowa S.A.

Przedmiot realizacji: Kompleksowa modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV Pruszków w formule pod klucz.

Lokalizacja: Pruszków

Termin realizacji: VIII 2014 – VI 2015