Inwestor: Elektrobudowa S.A.

Przedmiot realizacji: Kompleksowa modernizacja stacji transformatorowej 110 -15kV – RPZ11 w Białymstoku

Lokalizacja: Białystok, ul. Karpińskiego

Termin realizacji: II 2013 – XI 2013