Inwestor: Auto Idea Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Inwestycja polegająca na realizacji rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego budynku salonu sprzedaży samochodów i serwisu technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz instalacji kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja: Białystok, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9

Termin realizacji: VI 2017 – XII 2017