Inwestor: ABB. Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych stacji elektroenergetycznej RPZ 6.

Lokalizacja: Białystok, Al. Jana Pawła II

Termin realizacji: V 2013 – II 2014