Inwestor: IWA Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Rozbudowa Hotelu ŻUBRÓWKA w Białowieży – ogród zimowy.

Lokalizacja: Białowieża

Termin realizacji: I 2014 – V 2014