Inwestor: Promostal  Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Wykonanie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem technicznym, zapleczem biurowo-socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja: Czarna Białostocka, ul. Fabryczna

Termin realizacji: X 2019 – VIII 2020