Inwestor: Politechnika Białostocka

Przedmiot realizacji: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wybranych budynków dydaktycznych Politechniki Białostockiej wraz z wykonaniem robót budowlanych, które muszą być zrealizowane na etapie termomodernizacji z uwzględnieniem wykonania  niezbędnych prac wynikających z potrzeb Uczelni.

Lokalizacja: Białystok, ul. Wiejska

Termin realizacji: VI 2021 – VI 2023