Inwestor: Gmina Łapy

Przedmiot realizacji: Przebudowa i rozbudowa istniejącego Gimnazjum nr 1 w Łapach o przeszkloną krytą pływalnie z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

Lokalizacja: Łapy, ul. Jana Matejki 19

Termin realizacji: X 2022 – X 2024