Inwestor: Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. Przedmiot realizacji: Wykonanie robót budowlanych związanych z częściową rozbiórką istniejącego budynku hali oraz budowie hali magazynowo-handlowej, budowie 98 miejsc parkingowych, instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja: Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa Termin realizacji: II 2019 – XI 2019