Inwestor: IG Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. Knyszyńska

Termin realizacji: II 2020 – XI 2022