Inwestor: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku w ramach zadania o nazwie: „Projekt zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C wraz z drogą wewnętrzną, przyulicznymi miejscami postojowymi, parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

Lokalizacja: Otwock ul. Sikorskiego

Termin realizacji: V 2024 – VI 2026