Inwestor: RDM Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem w parterze, murku oporowego wraz z zagospodarowaniem terenu  i rozbiórkami w Białymstoku przy ul. Odeskiej.

Lokalizacja: Białystok, ul. Odeska

Termin realizacji: X 2023 – X 2025