Inwestor: MULTI PACKAGING SOLUTIONS Białystok Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku drukarni o część produkcyjno-magazynową oraz warsztatowo-biurową , budowa magazynu i murków oporowych wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja: Zaścianki k. Białegostoku

Termin realizacji: XI 2019 – IV 2021