Inwestor: R/S Investment Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa budynku usługowego oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem trenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. Św. Rocha 9

Termin realizacji: I 2023 – III 2024