Inwestor: Kalter Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcja usługową na parterze.

Lokalizacja: Białystok, ul. Marii Konopnickiej

Termin realizacji: IX 2014 – IV 2016