Inwestor: Kamienica Parkowa Łukaszewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem w parterze, parkingami podziemnymi, murem oporowym z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. Parkowej.

Lokalizacja: Białystok, ul. Parkowa

Termin realizacji: V 2024 – III 2026