Inwestor: Karo Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze oraz I piętrze, z garażem podziemnym wraz z niezbędnymi budowlami – instalacją elektryczną nn i oświetleniową, instalacją kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. Wesoła 17

Termin realizacji: XII 2018- VII 2020