Inwestor: Skarb Państwa

Przedmiot realizacji: Budowa nowej siedziby IV Komisariatu Policji w Białymstoku z wbudowanym w bryłę budynku garażem

Lokalizacja: Białystok, ul. Wspólna

Termin realizacji: XII 2020 – IX 2022