Inwestor: BiaVita Development Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma lokalami usługowymi i jednym handlowym w parterze budynku, z garażami podziemnymi, murkami oporowymi oraz zagospodarowaniem terenu , instalacją oświetlenie terenu, budową elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, budową słupa oświetleniowego, sieci telekomunikacyjnej, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemami rozsączania.

Lokalizacja: Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny

Termin realizacji: I 2020 – VI 2021