Inwestor: Miasto Białystok

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym „Tysiąclecia”

Lokalizacja: Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego

Termin realizacji: XVIII 2021 – VI 2023