Inwestor: PPHU Arka Druk Artur Bach

Przedmiot realizacji: Budowa budynku drukarni.

Lokalizacja: Łapy

Termin realizacji: V 2014 – V 2015