Inwestor: R/S Investment Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Wykonanie budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Białystok,  ul. Drewniana 1

Termin realizacji: II 2020 – VII 2021