Inwestor: Cynkomet Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Firmy CYNKOMET SP. Z O.O. obejmowała: budynek produkcyjny z częścią socjalną oraz stacją transformatorową wnętrzową, instalację wentylacji mechanicznej, wewnętrzną instalacją gazową, wewnętrzną instalacją elektryczną, wewnętrzną instalacją chłodniczą, niezbędną infrastrukturę techniczną: doziemną instalację wodociągową, doziemną instalację kanalizacji sanitarnej, doziemną instalację kanalizacji deszczowej, doziemną instalację elektroenergetyczną niskiego napięcia, z placem manewrowym, placem postojowym, dojazdami oraz zagospodarowaniem terenu i rozbiórką doziemnej instalacji elektroenergetycznej i doziemnej instalacji wodociągowej.

Lokalizacja: Czarna Białostocka, ul. Fabryczna

Termin realizacji: V 2017 – V 2018