Inwestor: ChM Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa, która składa się z dwóch etapów: Część I – Budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego ChM i oczyszczalni ścieków. Część II – Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Lewickie 3B k. Białegostoku

Termin realizacji: XII 2018 – XII 2019