Inwestor: Butikowa Kamienica Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt składa się z sześciu kondygnacji nadziemnych oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Znajdują się w nim zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe.

Lokalizacja: Białystok, ul. Młynowa

Termin realizacji: VIII 2017 – VII 2019