Inwestor: Butikowa Kamienica Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie Generalnego Wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie śródmiejskiej z częścią usługowo-handlową, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. O. Sosnowskiego

Termin realizacji: III 2021 – III 2023