Inwestor: BIAZET S.A.

Przedmiot realizacji: Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowo – biurowego w systemie generalnego wykonawstwa wraz z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozbudową zewnętrznej instalacji oświetleniowej, murkiem oporowym i zagospodarowaniem terenu na działkach zlokalizowanych w obrębie 13, położonych w Białymstoku, przy ul. Gen. Wł. Andersa 44 zgodnie z Decyzją o Pozwoleniu na Budowę oraz przedłożoną dokumentacją.

Lokalizacja: Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 44

Termin realizacji:  III 2018 – XI 2018