Inwestor: Barter S.A.

Przedmiot realizacji: Wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę układu torowego , budowę budowli: murku oporowego, komory kabla zasilającego suwnice, fundamentu suwnicy oraz infrastruktury technicznej: instalacji drenażowej i kanalizacji na działkach znajdujących się w Sokółce, stanowiących obszar kolejowy.

Lokalizacja: Sokółka

Termin realizacji: II 2020 – II 2022