Inwestor: Apartamenty Jagiellońskie II Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej oraz rozbiórkami infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino

Termin realizacji: IX 2019 –  X 2021