Inwestor: Apartamenty Koncertowe Sp. z o.o.

Przedmiot realizacji: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja: Białystok, ul. Wiosenna

Termin realizacji: IX 2017 – VII 2019