Inwestor: Apartamenty Jagiellońskie V AJ Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Budowa w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi, parkingami nadziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Białystok, ul. Jurowiecka

Termin realizacji: V 2021 – X 2023