Inwestor: RDM Bema Łukaszewicz i Wspólnicy Spółka Jawna Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami. Lokalizacja: Białystok, ul. Gen. Józefa Bema Termin realizacji:
IV 2021 – IV 2023