Inwestor: RDM Bema Łukaszewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.

Lokalizacja: Białystok, ul. Gen. J. Bema

Termin realizacji: IV 2021 – IV 2023