Inwestor: Inwestor: AC S.A.

Przedmiot realizacji: Rozbudowa i przebudowa budynków: biurowego i produkcyjno-magazynowo-biurowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na produkcyjno-magazynowy.

Lokalizacja: Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty

Termin realizacji: VI 2018 r. – IV 2020 r.