Inwestor: Piasta 17 Sp. z o.o. Sp. K.

Przedmiot realizacji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze.

Lokalizacja: Białystok, ul. Piasta 17

Termin realizacji: VII 2019 – X 2021